wupožčowanje stanow


Za kóždu předstajomnu składnosć skićimy Wam so hodźace wulkosće stanow a formy.

catering


Posłužujemy a Wy so derje čujeće!

swjedźenska bróžnja


Naša krasna rustikalnje zarjadowana eventowa hala za swjatočnosće wot 50 do 200 wosobow.

Image

Stanowa wupožčowarnja

Za kóždu předstajomnu składnosć skićimy Wam so hodźace wulkosće stanow a formy. Zo bychmy Wam wo tym lěpši přehlad dali, smy Wam tu na jednej stronje grafiku z w stanotwarje wužiwanymi měrami a zapřijećemi a na druhej stronje přehlad z našimi k dispoziciji stejacymi wulkosćemi stanow a – formami přewostajili.

Catering

Posłužujemy a Wy so derje čujeće! Naša kuchnja skića za kóždy słód něšto – wšojedne hač regionalnje, dobrobyrgarsce, łužisku, creatiwnu kuchnju abo tež raz grilowanje na městnje.
Wosebje woblubowane je na přikład naš tradicionalny „Serbski kwasny meni“. Naše produkty su wšitke čerstwe a naše jědźe so runje tak čerstwe přihotuja. Wšitko wosobinsce, bjez přidatnych srědkow so w našej domjacej kuchni wari.
Wot dekoracije, chłóšćenja, wupožčowanja blidowych přikrywow, tafloweho sudobja, kofejoweho sudobja, grata, škleńcy, kaž tež stajenje bifeja ze zymnymi a ćopłymi jědźemi – do 250 wosobow mamy wšitko, štož za swjećenje we wosebitym stilu trjebaće.

Image
Image

Swjedźenska bróžnja

Hdyž jenož za perfektnym serwisom we wobłuku catering njepytaće, ale tež za hodźacej so locaciju za Wašu planowanu swjatočnosć, potom mamy runje to prawe za Was. Naša krasna rustikalnje zarjadowana swjedźenska bróžnja skića Wam móžnosć swjatočne 40 do 200 wosobow přewjesć. Wariabel zarjadujomnje – wot nadobnje z kulojtymi blidami a husami hač k dźesaćim swjedźenskim stanowym garniturnym zarjadnišćam w starodawnych blidowych formach). Naša swjedźenska bróžeń wobsedźi z jara dobrym wuhotowanjom, emporu z baru, perfektnym soundowym systemom z mikrofonom a profesionalnym wobswětlenjom. Naša swjedźenska bróžnja hodźi so wosebje za kwasy, narodniny, jubileje, firmowe swjedźenje, hodownički.
Narěčće nas ze swojim terminowym přećom.