Hdyž jenož za perfektnym serwisom we wobłuku catering njepytaće, ale tež za prawej locaciju za Wašu planowanu swjatočnosć, potom mamy runje to Richitge za Was. Naša krasna rustikalnje zarjadowana eventowa hala skića Wam móžnosć swjatočnosće 50 do 200 wosobow přewjesć. Wariabel zarjadujomne – wot nadobnje z kulojtymi blidami a husami hač k dźesaćim swjedźenskim stanowym garniturnym zarjadnišćam w starodawnych formach (rjad, u-forma kaž tež forma rybow). Naša swjedźenska bróžeń wobsedźi z jara dobrym wuhotowanjom, wobłukom loženja, wjacore bary, empory za mjeńše swjedźenje a rustikalno-šiknym ambiente. Wona hodźi so wosebje za kwasy, narodniny, jubileje, firmowe swjedźenje, hodownički.


Narěčće nas prosće ze swojim terminowym přećom. Šijemy potom na Waše přeća přiměrjeny koncept.