Wot 1997 přenajamy stany we wšelakich wulkosćach, kotrež su w bjezporočnym stawje a maja předpisane pruwowanske knihi TÜVa. Za kóždu składnosć skićimy Wam so hodźace wulkosće stanow a formy.

Pohladajće na naš wuběr w grafikach. Partyjowe a swjedźenske stany móžemy Wašim lokalnym móžnosćam dokładnje přiměrić. Wot małych swjedźenjow hač k wulkim hosćinam, skićamy Wam perfektne rozrisanje.


Narěčće nas prosće wosobinsce a dajće so wot nas poradźować.

stanowa družinanajmjeńša wulkosćrasterrozšěrjenje móžnewosebitosć
Pagode (Röder) 5 x 5 m 5 m wjacore k stanowemu městu zwjazowace -
partyjowy stan(Losberger) 6 x 6 m 3 m podlěšomne stajnje wo 3 m opcionalnje z  drjewowym špundowanjom
partyjowy stan (Losberger) 10 x 6 m 3 m podlěšomne stajnje wo 3 m opcionalnje z  drjewowym špundowanjom 
swjedźeński stan(Röder Holiday) 10 x 5 m 5 m podlěšomne stajnje wo 3 m opcionalnje z  drjewowym špundowanjom 
Event-Star „Segeltuchzelt“ ø 15 m - - opcionalnje z  drjewowym špundowanjom 
winowy stan (6-dypkowy stan) 6 m - wšelake formy móžne opcionalnje z  drjewowym špundowanjom 
winowy stan (6-dypkowy stan) 10 m - wšelake formy móžne opcionalnje z  drjewowym špundowanjom 
wutwarki/přitwar za  swjedźeński -/partyjowy stany 6/10 m -

seitliche Anbauten

2 formy móžne

opcionalnje z  drjewowym špundowanjom