Posłužujemy a Wy so derje čujeće! Naša kuchnja skića za kóždy słód něšto – wšojedne hač regionalnje, dobrobyrgarsku, łužisku, saksku abo creatiwnu gourmetowu kuchnju.


Wosebje woblubowany je na přikład naš tradicionalny „Serbski kwasny meni“, ale tež pućowanje gourmetow z mjezynarodnymi specialitami namakaće w našim repartuiru.


Wšitko wosobinsce, čerstwje a bjez přidatnych srědkow w našej domjacej kuchni přihotuje. Wot dekoracije, chłóšćenja, wupožčowanja blidowych přikrywow, tafloweho sudobja, kofejoweho sudobja, grata, škleńcow, kaž tež pohosćenje Wašich hosći z napojemi a stajenje bifeta ze zymnymi a ćopłymi jědźemi – do 300 wosobow mamy wšitko, štož Wy za swjećenje ze stilom trjebaće. Wězo móžemy tež zastaranje na Wašim eventu jako předawanski scatering přewzać. Tu wobsedźimy kapacity, zo bychmy hač do 2000 wosobow pohosćili.