Firma „Zeltverleih Diener“ bu 1999 z firmy „Wšědnje blisko“ znowa załožena. Smy posłužbowe předewzaće. My poskićimy wupožčowanje stanow, partyjowy serwis, catering,  swjedźenska bróžnja jako zarjadowanska rumnosć za kwasy, swójbne a firmowe swjedźenje najwšelakorišeho razu.

Z wjele lubosću k detailej přewodźamy Was rady w Wašej bróžni. Při tym móžemy so na wjace hač dwacećilětne nazhonjenje złožować.

Hdyz planujeće narodninski swjedźeń, křćeńcu, dumpańcy, kwas abo podobne? My přewodźamy Was při přihotach w běhu eventa a móžeće sej při rjanym krytym blidźe w kruhu Wašich přećelow abo swójby lubić dać. Kwalita steji pola nas při tym w kóždym nastupanju na prěnim městnje. Rěčće z nami, wjeselimy so na Was.

wupožčowanje stanow

Wot 1997 přenajamy stany we wšelakich wulkosćach kotrež su w bjezporočnym stawje a maja předpisane TÜV pruwowanske knihi.

Losberger stany
Mamy w 6 m a 10 m napjatych dalinach. Tute hodźa so mjez sobu přez 3 m raster lubowólnje kombinować a po přatej dołhosći natwarić abo jako 6-Podypkowe pawiljony nastajeć. Při 6 m napjatosći poskićamy hišće wotewrjenje hołka.
Eschenbach stany 15m Spannweite, Rastermaß 5 m mit Wirtschafsanbau von 3 m. Länge nach Ihrern Wünschen
Röder stany
15m napjatosć, rasterowa měra 5 m z hospodarskim plahowanjom wot 3 m. Dołhosć po Wašich přećach
Fritz stany
Event star 6 dypkow sćežorneho stana přeměr 15 m