Za kóždu předstajomnu składnosć skićimy Wam so hodźace wulkosće stanow a formy. Zo bychmy Wam wo tym lěpši přehlad dali, smy Wam tu na jednej stronje grafiku z w stanotwarje wužiwanymi měrami a zapřijećemi a na druhej stronje přehlad z našimi k dispoziciji stejacymi wulkosćemi stanow a – formami přewostajili.


Runje partyjowe a swjedźenske stany su přez swój raster dokładnje na Waše lokalne móžnosće konfekcionujomne. Wot małych swjedźenjow hač k wulkim hosćom skića DENER Wam perfektne rozrisanja.


Narěčće nas prosće wosobinsce a dajće so wot nas poradźować.

stanowa družinanajmjeńša wulkosćrasterrozšěrjenje móžnewosebitosć
Pagode (Röder) 5 x 5 m 5 m wjacore k stanowemu městu zwjazowace -
partyjowy stan(Losberger) 6 x 6 m 3 m podlěšomne stajnje wo 3 m opcionalnje z  drjewowym špundowanjom
partyjowy stan (Losberger) 10 x 6 m 3 m podlěšomne stajnje wo 3 m opcionalnje z  drjewowym špundowanjom 
swjedźeński stan(Röder Holiday) 10 x 5 m 5 m podlěšomne stajnje wo 3 m opcionalnje z  drjewowym špundowanjom 
Event-Star „Segeltuchzelt“ ø 15 m - - opcionalnje z  drjewowym špundowanjom 
winowy stan (6-dypkowy stan) 6 m - wšelake formy móžne opcionalnje z  drjewowym špundowanjom 
winowy stan (6-dypkowy stan) 10 m - wšelake formy móžne opcionalnje z  drjewowym špundowanjom 
wutwarki/přitwar za  swjedźeński -/partyjowy stany 6/10 m -

seitliche Anbauten

2 formy móžne

opcionalnje z  drjewowym špundowanjom