Zawod „Zeltverleih Diener“ je 1999 z firmy „Wšědnje blisko“ wušoł. Smy posłužbowe předewzaće. Poskićamy wupožčowanje stanow, partyjowy serwis, catering,  swjedźensku bróžnju jako zarjadowansku rumnosć za kwasy, swójbne a firmowe swjedźenje najwšelakorišeho razu.

Z wjele lubosću k detailej přewodźamy Was rady w našej swjedźenskej bróžni. Złožujemy so tu na wjace hač dwacećilětne nazhonjenja w pohosćenju.

Planujeće wosebite narodniny, křćeńcu, dumpańcu, kwas abo podobne?

Přewodźamy Was rady při přihotach a za čas hosćiny. Tak móžeće sej při rjanym krytym blidźe w kruhu Wašich přećelow abo swójby swjedźeń lubić dać.  Kwalita steji pola nas při tym w kóždym nastupanju na prěnim městnje.

Rěčće z nami, wjeselimy so na Was.